Σαλβάκο

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ο οικισμός δεν ευρίσκεται σημειωμένος στους παλαιούς χάρτες της Κύπρου. Μνημονεύεται όμως από τον Φλώριο Βουστρώνιο.

 

Ο Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) απλώς αναφέρει οικισμό με την ονομασία Salvago που μαζί με άλλους, ανήκε κατά το 1464 σε κάποιον αξιωματούχο με το όνομα Ντομένικο ντε Μεσσίνα, προς τον οποίο τον είχε παραχωρήσει ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β'.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν και ούτε ενδείξεις ως προς την τοποθεσία στην οποία ευρισκόταν.