Κρυόν Νερόν

Δύο μεσαιωνικοί οικισμοί της Κύπρου, που ήσαν φέουδα κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, έφεραν το όνομα Κρυόν Νερόν. Και οι δύο οικισμοί διαλύθηκαν και δεν υφίστανται σήμερα.

 

Ο ιστορικός του 16ου αιώνα Φλώριος Βουστρώνιος, γράφοντας για την αναδιανομή των φέουδων στην οποία είχε προβεί ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, αναφέρει και τους δύο αυτούς οικισμούς, ως εξής: Χωριό με το όνομα Rionero, που είχε δοθεί τότε ως φέουδο στον αξιωματούχο Ιωάννη Κιρκάσιον, ο οποίος είχε πάρει και άλλα 5 χωριά και άλλες κτηματικές περιουσίες. Χωριό με το όνομα CrioNeron, που είχε δοθεί τότε ως φέουδο στον ευγενή Πέτρο ντε Λουζινιάν, μαζί με τα χωριά Σαραμά και Απλάντα.

 

Το ένα από τα δύο χωριά βρισκόταν κάπου ανατολικά της Λευκωσίας. Σε δυο παλαιά χειρόγραφα (της περιόδου της Βενετοκρατίας) μνημονεύεται ως Crioneron και τοποθετείται κάπου κοντά στη Λευκωσία. Στο ένα των δυο χειρογράφων το Crioneron συνδυάζεται με τον Lefcomiati (= Λευκομιάτης, μεσαιωνικός οικισμός κοντά στην Αγλαντζιά, ανατολικά της Λευκωσίας).Ίσως να ήταν το ίδιο που αλλού ο Φλώριος αναφέρει με το ασαφές όνομα Guion Chorion (Κρυόν Χωριόν;) ως ένα των χωριών που αρδεύονταν από τον Κεφαλόβρυσο της Κυθρέας. Το δεύτερο είναι άγνωστο πού βρισκόταν. Πάντως τουλάχιστον 16 τοπωνύμια Κρυόν Νερόν απαντώνται στην Κύπρο, στις διοικητικές εκτάσεις των χωριών Αθηένου, Αγία Νάπα, Ψευδάς, Εργάτες, Ακαπνού, Μαλούντα, Άγιος Μάμας, Λιμνάτης, Χολέτρια, Γιαλιά, Καλόν Χωριό (Καπούτι) κ.α.