Μαρούλλενα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα και που φαίνεται ότι είχε διαλυθεί στα τέλη του 16ου αιώνα ή λίγο αργότερα. Πιθανότατα βρισκόταν κάπου μεταξύ των χωριών Κλήρου, Άγιος Επιφάνιος και Παλαιχώρι, όπου διασώζεται το τοπωνύμιο στο όνομα μικρού ποταμού.

 

Το χωριό μνημονεύει ο ιστορικός Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας), γράφοντάς το ως Marrulena. Ο Φλώριος περιλαμβάνει το χωριό αυτό μεταξύ εκείνων που κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας ανήκαν αρχικά στο τάγμα των Ναϊτών ιπποτών, και το 1313, μετά τη διάλυση του τάγματος αυτού, περιήλθαν στην κατοχή του τάγματος των Ιωαννιτών.