Κρομμύδια ή Κρεμμύδι

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε δυο μεσαιωνικά χειρόγραφα ο οικισμός μνημονεύεται με την ονομασία Crommidia. Στο ένα των δυο χειρογράφων (Λειμωνίδα) τα Κρομμύδια περιλαμβάνονται μεταξύ των χωριών του διαμερίσματος της Χρυσοχούς.

 

Στο δεύτερο χειρόγραφο τα Κρομμύδια τοποθετούνται κοντά στην Αλεξανδρέττα που βρισκόταν στην περιοχή της Τηλλυρίας και που επίσης δεν υφίσταται σήμερα. Τον οικισμό αναφέρει κι ο ντε Μας Λατρί.

 

Προφανώς η ονομασία του οικισμού προέρχεται από το κρεμμύδι. Ο δε οικισμός θα πρέπει να ήταν εκείνος που σημειώνεται ακριβώς ως Cremidi (= Κρεμμύδι) σε παλαιούς χάρτες, όπως εκείνον του Abraham Ortelius, του 1573, στην Τηλλυρία· συγκεκριμένα δε, στα νοτιοδυτικά του χωριού Άγιος Θεόδωρος, περίπου στην τοποθεσία Σελλάδιν τ' Άππη.

 

Ο οικισμός Κρομμύδια ή Κρεμμύδι φαίνεται ότι διαλύθηκε κατά την περίοδο της
Τουρκοκρατίας.