Χόρταινη

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ο οικισμός δεν ευρίσκεται σημειωμένος στους παλαιούς χάρτες της Κύπρου, αλλά μνημονεύεται από τον Κύπριο χρονικογράφο του 16ου αιώνα Φλώριο Βουστρώνιο.

 

Ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει τον οικισμό ως Chortini, χωρίς όμως καμιά ένδειξη ως προς την περιοχή στην οποία ευρισκόταν. Λέγει απλώς ότι ο οικισμός αυτός, μαζί με πολλούς άλλους (Γεροσκήπου, Τίμη, Μαντριά, Κολώνη, Τρεμιθούσα, Ψάθι, Άγιος Θεόδωρος, Ρωμανό και Καλό Χωριό Λευκάρων), ανήκε μεταξύ του 1464 και του 1468 στον ευγενή Πέτρο Ντάβιλα, στον οποίο είχαν παραχωρηθεί από τον τότε βασιλιά της Κύπρου Πέτρο Β'.

 

Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα χωριά που εδόθησαν στον Πέτρο Ντάβιλα βρίσκονταν στην επαρχία της Πάφου, θεωρούμε ότι εκεί θα πρέπει να ευρισκόταν και ο οικισμός Χόρταινη. Τούτο ενισχύεται και από το γεγονός ότι στην επαρχία της Πάφου επιζεί το τοπωνύμιο «Χόρταινη», που αποτελεί και επίθετο σωζόμενης μικρής εκκλησίας αφιερωμένης στην Παναγία. Είναι γνωστή ως εκκλησία της Παναγίας της Χόρταινης, και ευρίσκεται κοντά και προς τα βορειοδυτικά του χωριού Πελαθούσα και ανατολικά της Πόλης Χρυσοχούς. Η εκκλησία αυτή θεωρείται κτίσμα του 14ου ή 15ου αιώνα και πιθανότατα ήταν ο ναός του οικισμού της Χόρταινης, που υπήρχε εκεί. Όπως συμβαίνει και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις στην Κύπρο, η διασωθείσα εκκλησία πήρε ή διατήρησε το όνομα του οικισμού στον οποίο ευρισκόταν.

 

Ο οικισμός Χόρταινη φαίνεται ότι ήταν ένας από τους πολλούς της Κύπρου που εγκαταλείφθηκαν και διαλύθηκαν κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής Κύπρου, λόγω των σκληρών συνθηκών που επικρατούσαν αυτή την περίοδο, που οδήγησαν την Κύπρο ολόκληρη στον μαρασμό και που έπληξαν καίρια ιδίως τους μικρότερους και οικονομικά ασθενέστερους οικισμούς.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια