Πιλάτος

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν μνημονεύεται σε παλαιές γραπτές πηγές, αλλά ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες. Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius του 1573, ο οικισμός σημειώνεται ως Pilato, στην επαρχία Αμμοχώστου. Τοποθετείται, συγκεκριμένα,  στα δυτικά του οικισμού Snapa (=Αγία Νάπα) και στα βορειοανατολικά του οικισμού Lagopetri (=Λιοπέτρι). Στην περιοχή σημειώνονται στον ίδιο χάρτη και άλλοι οικισμοί που δεν υπάρχουν σήμερα, όπως η Τραχυάδα (Trachiala), οι Λαξιές (Lasies), η Κατώπετρα (Catopetra), ο Άγιος Φώτιος (S. Foti), η Μέλισσα (Melisa), η Παναγία (Panaia) κ.α.

 

Για το (ή τον) Πιλάτο δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες, και φαίνεται ότι υπήρξε μικρός και όχι σημαντικός οικισμός που διαλύθηκε στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου. Σε περιοχή του χωριού Άχνα υφίσταται τοποθεσία Πιλατούντα, που ίσως σχετίζεται με τον παλαιό οικισμό Πιλάτο(ς). Στους παλαιούς χάρτες, πάντως, η Άχνα (Aina) τοποθετείται όχι μακριά από το(ν) Πιλάτο και περίπου στα βόρειά του.