Πλέσσια

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται πλέον. Βρισκόταν στην επαρχία της Κερύνειας, πολύ κοντά στο σημερινό χωριό Πιλέριν*. Τον οικισμό αναφέρει ο ντε Μας Λατρί ως casal Blessia, που σημειώνει ότι κατά τα τέλη της Φραγκοκρατίας ανήκε ως φέουδο στον magnifico conte de Ruches (=κόμη ντε Ρουχάς). Πιο πριν φαίνεται ότι υπήρξε ιδιοκτησία του ιππότη de Plessie που είχε νυμφευθεί την κόρη του seigneur d’ Avelone (του κυρίου της Αυλώνας, χωριού που υπάρχει και σήμερα). Ο ιππότης ντε Πλεσσιέ φαίνεται ότι ήταν εκείνος που είχε δώσει το όνομά του στο χωριό, το οποίο ανευρίσκεται στις πηγές ως Plaissie, ως Blessia (Αμάτι), ως Blesia (Φλώριος Βουστρώνιος) και Plecha (Ρενέ ντε Μας Λατρί). Ο Λ. ντε Μας Λατρί θεωρεί ότι ο ιππότης είχε μάλλον πάρει ως οικογενειακό επίθετο το όνομα του χωριού, όμως μάλλον συνέβη το αντίθετο, αφού το όνομα de Plessie υφίστατο στη μεσαιωνική Γαλλία.

 

Ο Φλώριος Βουστρώνιος γράφει ακριβώς Plessia και αφήνει να νοηθεί ότι βρισκόταν στη νότια πλαγιά της περιοχής όπου η κορυφή του Αγίου Ιλαρίωνος, αφού αναφέρει υποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων του αυτοκράτορα Φρειδερίκου Β΄, το 1232, από το φρούριο στα Πλέσσια και από εκεί στη Λευκωσία, όταν νικήθηκαν από τις δυνάμεις του κυπριακού βασιλείου. 

 

Ως φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, το χωριό αναφέρεται επίσης από τον Φλώριο. Συγκεκριμένα, όταν ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄, μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, προέβη σε αναδιανομή των φέουδων, τα Πλέσσια δόθηκαν στον αξιωματούχο Πέτρο Ταφούρ, μαζί με άλλα 6 χωριά.

 

Το χωριό διαλύθηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Για τη μεσαιωνική οικογένεια ντε Πλεσσιέ βλέπε στο αμέσως επόμενο λήμμα.

 

Η πραγματική ονομασία του χωριού ήταν ίσως Πλαίσια (τα). Το χωριό προϋπήρχε μάλλον της περιόδου της Φραγκοκρατίας, ιδρυμένο κατά τα Βυζαντινά Χρόνια, και αυτό έδωσε το οικογενειακό επίθετο στην οικογένεια ντε Πλεσσιέ και όχι η οικογένεια στο χωριό.

 

Ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος και σε παλαιούς χάρτες, όπως εκείνος του Abraham Ortelius του 1573, αλλά λανθασμένα αναγράφεται ως Blosi, στα νοτιοδυτικά της Κερύνειας.