Κολότζιν

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιούς χάρτες (λ.χ. χάρτης του Abraham Ortelius του 1573), σημειώνεται οικισμός με το όνομα Colochi στην νότια πλαγιά της οροσειράς του Πενταδάκτυλου, περίπου ανατολικά του Δικώμου (Dicomo) και μεταξύ αυτού και της Κυθρέας (Cetria). Πιθανότατα η ονομασία που αποδίδεται ως Colochi να ήταν Κολότζ΄ιν, (ή ίσως Κολοσσοί;).

 

Δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για τον οικισμό αυτό, που φαίνεται ότι δεν υπήρξε ποτέ σημαντικός και που, όπως και πολλοί άλλοι στην Κύπρο, διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής.