Τραμάσο ή Τραμόσο Ταρμασσός

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στη χερσόνησο της Καρπασίας.

 

Την ύπαρξη, κάποτε, του οικισμού αυτού μαρτυρεί το γεγονός ότι ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου, της περιόδου της Βενετοκρατίας και μεταγενέστερους. Ο οικισμός σημειώνεται στους χάρτες ως Tramaso ή και Tramoso, στους νότιους πρόποδες της οροσειράς του Πενταδάκτυλου, μεταξύ των χωριών Livadi (=Λειβάδι) και Lionarso (=Λεονάρισσο). Τοποθετείται δε δίπλα και προς τα δυτικά του Λεοναρίσσου.

 

Κατά την άποψη του Ν.Γ. Κυριαζή «Τά Χωριά τῆς Κύπρου», 1952, σ. 175), πρόκειται για παρεφθαρμένη γραφή στους χάρτες της ονομασίας Ταρμασσός.

 

Ο οικισμός, πάντως, δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός, και θα πρέπει να διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής επί της Κύπρου κυριαρχίας.