Φουκανίτζ’ιν

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα, στην πεδιάδα της Μεσαορίας. Ο οικισμός αυτός δεν απαντάται στις παλαιές γραπτές πηγές, αλλά ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου.

 

Για παράδειγμα, στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius, του έτους 1573, όπως και σε εκείνον του Jodocus Hondius, του έτους 1606, ο οικισμός σημειώνεται ως Fuganigi, και τοποθετείται μεταξύ των χωριών Augestrina (=Αγκαστίνα), Vizada (=Βιτσάδα), lenegra (=Γέναγρα) και Prastio (=Πραστειόν). Στην περιοχή σημειώνονται και άλλοι ακόμη οικισμοί, μεταξύ δε αυτών και μερικοί που δεν υπάρχουν σήμερα, όπως Apalestra (Απαλαίστρα), Melia (=Μηλιά;) κ.α.

 

Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν που σημειώνεται ως Fuganigi.