Σαλίνες Salines

Image

Μεσαιωνική ονομασία της σημερινής πόλης της Λάρνακας. Η ξενική αυτή ονομασία (της περιόδου της Φραγκοκρατίας) σημαίνει Αλυκές και προήλθε από την ύπαρξη εκεί της γνωστής αλυκής της Λάρνακας.

 

Σε παλαιούς χάρτες αλλά και σε άλλες γραπτές μεσαιωνικές πηγές η πόλη ονομάζεται Salines. Στα δε χρονικά των Κυπρίων μεσαιωνικών συγγραφέων Λεοντίου Μαχαιρά και Γεωργίου Βουστρωνίου η πόλη αναφέρεται με την αντίστοιχη ελληνική της ονομασία: Αλυκές.