Τροδίσιν

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν έχουμε περί αυτού οποιεσδήποτε πληροφορίες, πέραν του γεγονότος ότι ο οικισμός αυτός ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου.

 

Σε ένα των παλαιοτέρων λεπτομερών χαρτών, εκείνον του Abraham Ortelius του 1573, ο οικισμός σημειώνεται ως Trodisi και τοποθετείται σε απομονωμένη περιοχή, μόνος αυτός, στο δυτικό τμήμα της οροσειράς του Τροόδους, και μεταξύ του De Chico (=μοναστήρι του Κύκκου) και της περιοχής της Τηλλυρίας.

 

Σε εκείνη περίπου την περιοχή, μόνο ένας οικισμός υπήρχε, εγκαταλειμμένος σήμερα, τα Βροΐσια. Φαίνεται δε ότι επρόκειτο ακριβώς για το χωριό αυτό. Τα Βροΐσια (αρχ: Αφροδίσια) θα πρέπει κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια να ονομάζονταν Αφροδίσιν (το) και Φροδίσιν (το), οπότε στους χάρτες εσφαλμένα εγράφη η ονομασία Trodisi (ίσως θεωρούμενη ότι προήλθε από το Τρόοδος) αντί Frodisi.