Ρηγάδια

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius (1573), σε εκείνον του Jodocus Hondius (1606) και σε άλλους, ο οικισμός σημειώνεται ως Rigadia, στα νοτιοδυτικά της Αμμοχώστου, κοντά στον οικισμό Achiorito (=Αχερίτου).

 

Φαίνεται ότι επρόκειτο για τον οικισμό Πηγάδια, που στους χάρτες εσφαλμένα εγράφη ως Rigadia, αντί Pigadia (βλέπε λήμμα Πηγάδια). Δεν αποκλείεται όμως να επρόκειτο για τον οικισμό Ρηγάτικο (βλέπε σχετικό λήμμα), οπότε τα Πηγάδια θα πρέπει να βρίσκονταν κάπου αλλού.