Ριζάτο

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν μνημονεύεται στις σωζόμενες γραπτές πηγές, αλλά σημειώνεται σε παλαιούς χάρτες.

 

Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius (1573) αλλά και σε άλλους, ο οικισμός αναγράφεται ως Risato και τοποθετείται στην επαρχία της Λεμεσού, στο μέσο της απόστασης μεταξύ των χωριών Audimo (=Αυδήμου) και Chivida (=Κιβίδες). Προφανώς, διοικητικά το Ριζάτο θα πρέπει να ανήκε στο διαμέρισμα της Αυδήμου. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε εάν υπήρξε φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας και σε ποιον ανήκε.

 

Ο οικισμός Ριζάτο δεν φαίνεται, πάντως, να υπήρξε ποτέ σημαντικός και αξιόλογος. Θα πρέπει να διαλύθηκε, από άγνωστη αιτία, κατά την εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας επί της Κύπρου (μετά το 1570).