Σαλότορα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν αναφέρεται στις διάφορες γραπτές πηγές, αλλά σημειώνεται σε παλαιούς χάρτες, στην επαρχία της Λευκωσίας, ακριβώς στα δυτικά του χωριού Σια και στα βόρεια του χωριού Μαθιάτης.

 

Στους παλαιούς χάρτες της Κύπρου (όπως ο χάρτης του Abraham Ortelius του 1573), ο οικισμός σημειώνεται ως Salotora. Ωστόσο σε άλλους χάρτες (όπως εκείνος του Jodocus Hondius του 1606) ο οικισμός σημειώνεται ως Satotora. Ονομασία προφανώς παρεφθαρμένη. Δεν είναι γνωστό ποια ακριβώς ήταν η πραγματική ονομασία του οικισμού, για τον οποίο δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες. Ίσως «Κάτω Χώρα»;

 

Ο οικισμός, πάντως, δεν υπήρξε ποτέ σημαντικός (διαφορετικά θα υπήρχαν κάποιες περί αυτού πληροφορίες) και φαίνεται ότι διαλύθηκε στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.