Πίονας

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Μνημονεύεται στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας, όπου αναγράφεται ως Pionas και απαριθμείται μεταξύ των χωριών που διοικητικά ανήκαν στο διαμέρισμα του Μαζωτού, στην επαρχία της Λάρνακας.

 

Ο οικισμός δεν σημειώνεται, πάντως, σε παλαιούς χάρτες, γι' αυτό και δεν γνωρίζουμε την ακριβή τοποθεσία στην οποία ευρισκόταν.

 

Ο Πίονας (ή ίσως Κίονας;) δεν απαντάται σε άλλες γραπτές πηγές και δεν υπάρχουν γι' αυτόν περαιτέρω πληροφορίες.