Κύπριον

Μεσαιωνικός μικρός οικισμός της Κύπρου που διαλύθηκε μάλλον κατά τα τέλη του 16ου αιώνα ή λίγο αργότερα και δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται από τον ιστορικό του 16ου αιώνα Φλώριο Βουστρώνιο, ως ευρισκόμενος κάπου στην περιοχή της Κυθρέας. Ο Φλώριος γράφει την ονομασία του χωριού ως Chiprio, που ήταν μάλλον Κύπριον (ή ίσως Χύτριον, ως ευρισκόμενο στην περιοχή των αρχαίων Χύτρων;)

 

Η μόνη πληροφορία την οποία δίνει ο Φλώριος για τον οικισμό αυτό ήταν ότι περιλαμβανόταν μεταξύ των όσων αρδεύονταν από τον Κεφαλόβρυσο της Κυθρέας.