Σάμπρο

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ο οικισμός δεν βρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου αλλά μνημονεύεται σε δύο χειρόγραφα της περιόδου της Βενετοκρατίας.

 

Στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα ο οικισμός αναφέρεται ως Sambro και περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που διοικητικά ανήκαν στο διαμέρισμα της Κερύνειας. Εξάλλου, ο ίδιος αυτός οικισμός αναφέρεται και στο χειρόγραφο του Κυπριακού Μουσείου, ως ένας από 15 που περιλαμβάνονταν στη διοικητική έκταση της μεσαιωνικής Λαπήθου. Στο δεύτερο αυτό χειρόγραφο μνημονεύεται ως Sampru tu Maches (ονομασία ασαφής).

 

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τον οικισμό αυτό.