Κροτήρι ή Κρωτήρι

Image

Πιθανώς από το Ακρωτήρι;

 

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιούς χάρτες (όπως εκείνος του Abr. Ortelius του 1573), ο οικισμός βρίσκεται σημειωμένος ως Crotiri, πολύ κοντά στο χωριό Poli (Πόλη) και στα βορειοανατολικά του.

 

Με βάση την ένδειξη αυτή, υπολογίζουμε ότι ο οικισμός αυτός βρισκόταν περίπου στην περιοχή όπου υπάρχει σήμερα η μικρή παλαιά κι ενδιαφέρουσα εκκλησία της Παναγίας Χόρταινης*, όχι μακριά από το γνωστό μεταλλείο της Λίμνης.

 

Ο οικισμός φαίνεται ότι διαλύθηκε κι εγκαταλείφθηκε νωρίς κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.