Τέρρα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα, στην επαρχία Πάφου, άλλος από το γνωστό σημερινό χωριό Τέρρα και το γειτονικό του Κρίτου Τέρρα, επίσης στην επαρχία Πάφου.

 

Ο οικισμός αυτός ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου. Στον χάρτη του Abraham Ortelius του 1573, σημειώνεται ως Tera, στην παραλιακή περιοχή του Capo Bianco (Ακρωτήριο Άσπρο), βορειοδυτικά του χωριού Pisuri (Πισσούρι), στη δεξιά όχθη του ποταμού Χαποτάμι, και απέναντι από άλλον οικισμό που σημειώνεται ως S.Z. (=San Zorzi-Άγιος Γεώργιος), επίσης στα νότια άλλου οικισμού που σημειώνεται ως Patra (=Πάτρα;).

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό της Τέρ(ρ)ας, που φαίνεται πάντως να είχε διαλυθεί κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.

 

* Στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας, μνημονεύεται επίσης οικισμός Terra Nusa, ο οποίος όμως περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων της επαρχίας της Κερύνειας. Ούτε και για τον οικισμό αυτόν — προφανώς άλλον από την Τέρ(ρ)α της περιοχής Πισσουρίου — υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες.