Μαυρομαρία

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ήταν, κατά πάσαν πιθανότητα, δίδυμος οικισμός, αποτελούμενος από δύο διπλανά χωριά, εκ των οποίων το ένα ονομαζόταν Μαύρο και το άλλο ονομαζόταν Μαρία. Σε παλαιούς χάρτες σημειώνονται δύο χωριά, και μεταξύ τους αναγράφεται: Mauro-Maria (δες χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius, του 1573). Στον χάρτη του Jodocus Hondius, του 1606, υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δύο χωριών, που σημειώνονται σε αρκετή απόσταση το ένα από το άλλο, και με χωριστές τις ονομασίες Mauro και Maria.

 

Στους χάρτες οι οικισμοί σημειώνονται στα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, αριστερά του ποταμού Πηδκιά, δυτικά του χωριού Anaia (Ανάγια) και βόρεια του χωριού Patometoco (Παλιομέτοχο), πράγμα που δεν ταιριάζει διότι το Παλιομέτοχο είναι πολύ βορειότερα και εάν τα δύο χωριά τοποθετηθούν στα βόρειά του, δεν μπορούν να είναι δυτικά του χωριού Ανάγυια. Δεν μπορούμε, συνεπώς, να καθορίσουμε με ακρίβεια την τοποθεσία στην οποία βρίσκονταν τα δύο χωριά (ή το ένα δίδυμο), αλλά πάντως θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υφίσταντο κάπου κοντά στην περιοχή του σημερινού χωριού Άγιοι Τριμιθιάς ή του χωριού Κοκκινοτριμιθιά.

 

Ο ιστορικός Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) σαφώς διαχωρίζει τα χωριά σε Μαύρο και σε Μαρίες (στον πληθυντικό). Αναφερόμενος στην αναδιανομή των φέουδων στην οποία προέβη ο βασιλιάς ΙάκωβοςΒ΄, σημείωνει ότι στο Λουκά Βραγαδίν δόθηκαν τρία χωριά, το Μαύρο, οι Μαρίες και η Τρεμιθιά (=Κοκκινοτριμιθιά).

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τα χωριά αυτά.