Πανάρια

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας (περί το 1500), μνημονεύεται ο οικισμός Panaria, μεταξύ εκείνων που υπάγονταν στη διοίκηση της Μεσαορίας κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ο οικισμός δεν σημειώνεται όμως σε παλαιούς χάρτες, και έτσι δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς στη Μεσαορία ευρισκόταν.

 

Υπάρχει ωστόσο και η πιθανότητα ο οικισμός αυτός που στο χειρόγραφο αναφέρεται ως Panaria, να ήταν το χωριό Παναγία που σε παλαιούς χάρτες (λ.χ. Α. Ortelius, 1573) σημειώνεται ως Panaia, όχι μακριά από την Αθηένου (δες λήμμα Παναγία).