Τρυπητή

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν υπάρχουν γι' αυτόν ικανοποιητικές πληροφορίες, αλλά απλές αναφορές. Στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας, αναφέρεται χωριό Tripidi και περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που διοικητικά ανήκαν στην περιοχή της πρωτεύουσας Λευκωσίας. Πιθανότατα είναι ο ίδιος οικισμός που στο χειρόγραφο του Κυπριακού Μουσείου αναγράφεται ως Tripili και αριθμείται μεταξύ των χωριών που ανήκαν στη (λατινική) Αρχιεπισκοπή. Δεν φαίνεται ορθή η άποψη του Ν.Γ. Κυριαζή (Τά Χωριά τῆς Κύπρου, 1952, σ. 179) ότι ο οικισμός Tripili ήταν ίσως ο Τρίπυλος στα βουνά του Τροόδους (δάσος Πάφου), αφού ο Τρίπυλος είναι απλώς δύσβατος βουνοκορφή χωρίς απόδειξη ύπαρξης ποτέ εκεί κάποιου οικισμού.

 

Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου, όπως εκείνος του Abraham Ortelius του 1573, σημειώνεται στην επαρχία της Λευκωσίας οικισμός με την ονομασία Tripisi, που πιθανότατα ήταν Tripiti ή Tripidi, δηλαδή η Τρυπητή. Ο οικισμός αυτός τοποθετείται ακριβώς στα δυτικά των χωριών Patometoco (=Παλιομέτοχο), Aius (=Αγιούς, δηλαδή Άγιοι Τριμιθιάς) και S. loan (=Άγιος Ιωάννης), μάλιστα πλησιέστερα προς τον Άγιο Ιωάννη (Μαλούντας).

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν, που θα πρέπει να διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.