Πανύασις

Image

Επικός ποιητής του 5ου αιώνα π.Χ. Καταγόταν από την Αλικαρνασσό και ήταν θείος του πατέρα της Ιστορίας Ηροδότου. Έγραψε ένα έπος με θέμα τον Ηρακλή. Θανατώθηκε το 454 π.Χ. από τον τύραννο Λύγδαμι.

 

Ο Απολλόδωρος στο έργο του Βιβλιοθήκη (3.14,4) παραθέτει πληροφορίες, τις οποίες λέγει ότι άντλησε από τον Πανύασι, σχετικές με την καταγωγή του Κυπρίου βασιλιά Κινύρα και την αιμομειξία του με την κόρη του Σμύρνα ή Μύρρα. Σε απόσπασμα δε του επικού του έργου, που διασώζει ο Αθήναιος, αποδίδει και αυτός στην Αφροδίτη το επίθετο «Κυπρογένεια».