Παραδεισιώτισσα

Image

Τοποθεσία κοντά στο ανάκτορο του Βουνιού, στην ευρύτερη περιοχή των αρχαίων Σόλων. Η ονομασία της τοποθεσίας αυτής δείχνει ότι σε παλαιότερη εποχή υφίστατο, προφανώς, κάποια εκκλησία εκεί. Στην Παραδεισιώτισσα οι ανασκαφές της Σουηδικής Αποστολής απεκάλυψαν τα ερείπια μικρού αρχαίου ναού του 5ου-4ου π.Χ. αιώνα. Η αρχιτεκτονική του ναού αυτού αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα των κλασσικών ελληνικών προτύπων. Ήταν κτισμένος με πελεκητούς ασβεστόλιθους σε τριμερές συνεχόμενο σχήμα, με πρόναο, κυρίως ναό και οπισθόδομο.