Πάφιος ήρως

Τίτλος που αποδίδει στο μυθικό βασιλιά της Πάφου Πυγμαλίωνα* ο Ρωμαίος ποιητής Οβίδιος* στο έργο του Μεταμορφώσεις (Χ, 290).