Γκαμπριέλ Λουί Louis Gabriel

Image

Ένας από τους δυο συμβούλους της βασίλισσας Αικατερίνης Κορνάρο, που η Βενετία διόρισε μετά το θάνατο του συζύγου της Ιακώβου Β' (6 Ιουλίου 1473) για να επιβάλει πλήρη έλεγχό της στο καθεστώς που διαμορφωνόταν στην Κύπρο τότε - ο άλλος ήταν ο Φραγκέσκο Mίνιο, και ο μισθός του καθενός ήταν 200 χρυσά δουκάτα μηνιαίως. Μαζί διορίστηκε και νέος προβλεπτής ο Ιωάννης Σοράντζο, τέλη Μαρτίου 1474. Λεπτομερείς οδηγίες για τους συμβούλους εκδόθηκαν από τη σύγκλητο της Βενετίας στις 4 Ιουνίου 1474 και στις 29 Ιουλίου 1474, κύριο μοτίβο των οποίων ήταν να βρίσκονται συνεχώς πλάι στην Αικατερίνη αλλά να ενεργούν έτσι ώστε να φαίνεται ότι η βασίλισσα αποφασίζει, πάντα με στόχο τη σταθεροποίηση και απολυτοποίηση του βενετικού ελέγχου στο βασίλειο με απόλυτα νομιμόφρονες Βενετούς αξιωματούχους στις καίριες θέσεις, και μάλιστα τις στρατιωτικές (βλ. και λήμμα Γκαλιμπέρτο Νικόλαος). Στόχος τους ήταν επίσης η έξωση από το βασίλειο κάθε οπαδού της Καρλόττας, η τίμια απονομή της δικαιοσύνης, η διατήρηση των εθίμων του τόπου κλπ. Οι σύμβουλοι προηγούντο ιεραρχικά του προβλεπτή, αλλά ήσαν υποδεέστεροι του βαΐλου της Βενετίας στο νησί. Άλλος στόχος τους ήταν να επιτύχουν αποπομπή του ενός από τους ως τότε Βενετούς συμβούλους της βασίλισσας, Πέτρου Μπέμπο, βισκούντη Λευκωσίας, ή Γεωργίου Κονταρίνι, κόμη της Γιάφφας για να τεθεί τέρμα στις μεταξύ τους έριδες.

 

Ο Λουί Γκαμπριέλ πέθανε μια μέρα μετά τον θάνατο του 12μηνου διαδόχου Ιακώβου Γ', γιου της Αικατερίνης και του Ιακώβου Β'. Αν και ο θάνατος του βρέφους απεδόθη στους πράκτορες της Καρλόττας, όπως και ο θάνατος του πατέρα του, ωστόσο άνοιγε το δρόμο για πλήρη κυριαρχία της Βενετίας στην Κύπρο, και δεν αποκλείεται κι ο θάνατος του Λουί Γκαμπριέλ και του Φραγκέσκο Μίνιο λίγο πιο ύστερα να είχε το ίδιο νόημα: εκκαθάριση του εδάφους με ευλογοφανείς θανάτους, έστω και ανωτέρων Βενετών αξιωματούχων, για την απόλυτη Βενετοκρατία.