Χάρης Κύπριος

Σε επιγραφή του 3ου π.Χ. αιώνα, που βρέθηκε στη Δήλο, αναφέρεται κάποιος Χάρης Κύπριος ως χορηγός στα Διονύσια Παίδων, που ήταν παιδικοί μουσικοί αγώνες. Η επιγραφή χρονολογήθηκε στα χρόνια του βασιλιά Πτολεμαίου Β’ Φιλαδέλφου (258-246 π.Χ.) και σ’ αυτό το διάστημα φαίνεται ότι ζούσε εγκατεστημένος στη Δήλο αυτός ο Χάρης, που αναφέρεται στην επιγραφή κι ως μέτοικος

 

Όπως παρατηρεί ο Κυρ. Χατζηϊωάννου (ΑΚΕΠ  , Δβ’, αρ.133), ο Χάρης αυτός φαίνεται ότι καταγόταν από κάποιο ασήμαντο χωριό της Κύπρου, άγνωστο στο πλατύ ελληνικό κοινό, γι’ αυτό δεν αναφέρει στη θέση επιθέτου κάποια κυπριακή πόλη αλλά προτίμησε ως επώνυμο το Κύπριος. Ήταν, πιθανότατα, έμπορος εγκατεστημένος στο σημαντικό νησί του Αιγαίου, όπου πήρε και την πολιτική ιδιότητα του μετοίκου στη Δήλο. Έτσι, μπορούσε να είναι και χορηγός σε ιερούς αγώνες.