Καλλικράτης

Image

Ιστορικό πρόσωπο, έμπιστος φίλος του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου Α'. Ο Καλλικράτης είχε σταλεί μαζί με τον Αργαίο* στην Κύπρο από τον Πτολεμαίο, για να θανατώσουν τον βασιλιά της Πάφου Νικοκλή*, επειδή ο τελευταίος κατηγορήθηκε ότι έκανε μυστικές συνεννοήσεις με τον αντίπαλο του Πτολεμαίου, Αντίγονο. Ο Καλλικράτης και ο Αργαίος, αφού πήραν στρατό από τον στρατηγό της Κύπρου Μενέλαο*, αδελφό του Πτολεμαίου, πολιόρκησαν το παλάτι του Νικοκλή και του ανακοίνωσαν την απόφαση του Πτολεμαίου. Μπροστά στο αναπόφευκτο, ο Νικοκλής προτίμησε ν' αυτοκτονήσει, η δε σύζυγός του Αξιοθέα* καθώς κι ολόκληρη η οικογένειά του είχαν τραγικό τέλος.

 

Το όλο επεισόδιο διηγείται ο Διόδωρος Σικελιώτης (Βιβλιοθήκη Ἱστορική, 20.21. 1-3).