Πελεντρίου υδατοδεξαμενή

Χωμάτινη υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 123.000 μ3, που κατασκευάστηκε το 1980 κοντά στο χωριό Πελέντρι στα πλαίσια του Σχεδίου Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Πιτσιλιάς. Από την υδατοδεξαμενή αρδεύεται έκταση γης 71 περίπου εκταρίων του χωριού Πελέντρι, στην οποία έχει εφαρμοστεί σχέδιο αναδασμού.