Μουλιά

Πρόκειται για ονομασία δυο μικρών βράχων που βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή στα νότια της πόλης της Πάφου, δυο μόλις χιλιόμετρα από τις εκβολές του ποταμού Έζουσα.