Πενταπόδας

Image

Με το όνομα αυτό είναι γνωστά στην Κύπρο 8 τουλάχιστον είδη Εχινοδέρμων (Echinodermata), που ανήκουν στην ομοταξία των Οφιουροειδών (Ophiuroidea). Το σώμα τους έχει σχήμα δίσκου, με πέντε ανεξάρτητους λεπτούς εύθραυστους βραχίονες, που κινούνται όπως οι ουρές των φιδιών (Οφίουροι). Συνηθισμένη διάμετρος του δίσκου είναι 3 εκ. περίπου, ανάλογα φυσικά με το είδος, και των βραχιόνων 6-12 εκ. περίπου. Πολλές φορές πιάνονται στα δίκτυα, στην σακούλα της τράτας, ακόμη δε και σε αγκίστρια των ψιλών παραγαδιών. Η αγγλική ονομασία τους είναι Brittlestars. Τα είδη αυτά των Εχινοδέρμων είναι:

 

1. Ophiomyxa pentagona, Müller & Troschel

2. Ophiothrix fragilis, (Abildgaard)

3. Amphiura chiajei, Forbes

4. Amphiura filiformis, (O. F. Muller)

5. Acrocnida brachiata, (Mont.)

6. Ophioderma longicauda (Retzius)

7. Ophiura lacertosa, (Pennant)

8. Ophiura albida, Forbes.

 

Την   κυπριακή   ονομασία   τους  την οφείλουν στους πέντε βραχίονές τους.