Καρπασία

Αλιεία

Image

Το μεγάλο μήκος των ακτών της Καρπασίας (145 χμ. περίπου), βοήθησε στη σχετική ανάπτυξη της αλιείας. Πριν από την τουρκική εισβολή είχαν δημιουργηθεί και λειτουργούσαν αλιευτικά καταφύγια στη Γιαλούσα, στον Άγιο Φίλωνα, στις Χελώνες, στην Κώμα του Γιαλού, στη Βοκολϊδα, στον Άγιο Θεόδωρο και στο Πογάζι. Το 1974 υπήρχαν στην Καρπασία 60 ψαρόβαρκες, που αντιπροσώπευαν το 31,6% των ψαρόβαρκων της επαρχίας Αμμοχώστου και το 13% ολόκληρης της Κύπρου. Η κατανομή των ψαρόβαρκων στα αλιευτικά καταφύγια της Καρπασίας είχε ως εξής: 10 στη Γιαλούσα, 5 στον Άγιο Φίλωνα, 8 στις Χελώνες, 19 στην Κώμα του Γιαλού, 2 στη Βοκολίδα, 4 στον Άγιο Θεόδωρο και 12 στο Πογάζι. Με το ψάρεμα ασχολούνταν 88 κάτοικοι της Καρπασίας.

 

Στο Πογάζι ιδρύθηκε και λειτουργούσε μέχρι το 1974 πειραματικός σταθμός για την καλλιέργεια θαλασσίων ειδών. Ωστόσο τα σχέδια που υπήρχαν για την περαιτέρω ανάπτυξη της αλιείας στην Καρπασία, σταμάτησαν εξαιτίας της τουρκικής εισβολής του 1974. Για τον πειραματικό σταθμό βλέπε και λήμμα ιχθυοκαλλιέργεια.