Καρπασία

Πληθυσμός και οικισμοί

Image

Η γεωγραφική περιφέρεια της Καρπασίας περιλαμβάνει 34 οικισμούς, ο συνολικός πληθυσμός των οποίων, με βάση την απογραφή του 1973, ήταν 19.543 κάτοικοι. Από τους κατοίκους αυτούς οι 13.915 (71,2%) ήσαν Ελληνοκύπριοι, οι 5.607 (28,7%) Τουρκοκύπριοι και οι 21 (0,1%) άλλης εθνικότητας. Το ποσοστό των Τουρκοκυπρίων κατοίκων της Καρπασίας ήταν ψηλότερο από το ποσοστό των Τουρκοκυπρίων σε ολόκληρη την Κύπρο, που ήταν 18,4% κατά το 1973.

 

Από τους 34 οικισμούς της Καρπασίας, οι 16 είναι αμιγείς ελληνοκυπριακοί, οι 10 αμιγείς τουρκοκυπριακοί και οι 8 μεικτοί οικισμοί.

 

Οι αμιγείς ελληνοκυπριακοί οικισμοί είναι οι ακόλουθοι:

Άγιος Ηλίας, Αγία Τριάδα, Βαθύλακας, Βασίλι, Βοκολίδα, Γαστριά, Γεράνι, Γιαλούσα, Κώμα του Γιαλού, Λεονάρισσον, Μελάναρκα, Νέτα, Πατρίκι, Πογάζι, Ριζοκάρπασον και Ταύρου.

 

Οι αμιγείς τουρκοκυπριακοί οικισμοί είναι οι ακόλουθοι:

Άγιος Ανδρόνικος (Τοπτσιού Κιογιού), Άγιος Ευστάθιος, Άγιος Συμεών, Αυγολίδα, Γαλάτεια, Γαληνόπωρνη, Κρίδια, Λειβάδια, Όβγορος και Πλατανισσός.

 

Οι μεικτοί οικισμοί είναι οι ακόλουθοι:

Άγιος Ανδρόνικος, Άγιος Θεόδωρος (μεικτός οικισμός μέχρι το 1960), Επτακώμη, Κοιλάνεμος, Κορόβια (μεικτός μέχρι το 1960), Κώμη Κεπήρ, Λυθράγκωμη και Μοναρκά (μεικτός οικισμός μέχρι το 1960).

 

Ο πληθυσμός της Καρπασίας γνώρισε αρκετές αυξομειώσεις μεταξύ 1960 και 1973. Αύξηση πληθυσμού σημειώθηκε στα χωριά Άγιος Ανδρόνικος (Τοπτσιού Κιογιού), Άγιος Ευστάθιος, Άγιος Συμεών, Αγία Τριάδα, Αυγολίδα, Γαληνόπωρνη, Κορόβια, Κρίδια, Λυθράγκωμη, Λειβάδια, Όβγορος, Πλατανισσός, Πογάζι και Ταύρου. Στα υπόλοιπα χωριά της Καρπασίας σημειώθηκε πληθυσμιακή μείωση. Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση, μεταξύ 1960 και 1973, σημειώθηκε στο χωριό Πογάζι (33,3%) και η μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση στο χωριό Μοναρκά (71%).

 

Οι μεγαλύτεροι σε πληθυσμό οικισμοί της Καρπασίας κατά το 1973 ήσαν:

 

Αρ. Οικισμός Πληθυσμός
1. Ριζοκάρπασον 2.626
2. Γιαλούσα 2.460
3. Αγία Τριάδα 1.212
4. Γαλάτεια 1.184
5. Άγιος Ανδρόνικος 1.123
6. Γαληνόπωρνη 902
7. Κώμα του Γιαλού 818
8. Άγιος Θεόδωρος 810
9. Επτακώμη 806
10. Κώμη Κεπήρ 762

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image