Γεδεών Αγιοταφίτης

Λόγιος του 18ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Κύπρο και έζησε για ένα διάστημα στα Ιεροσόλυμα, όπου κατατάχθηκε στη φάλαγγα των Αγιοταφιτών, από την οποία πήρε και το επώνυμό του. Πιο ύστερα πήγε στη Λειψία (Γερμανία) όπου υπηρέτησε ως ιερέας της εκεί ορθόδοξης κοινότητας, ενώ παράλληλα εργάστηκε και σαν διορθωτής βιβλίων στα τυπογραφεία Breitkopfiis. Εκεί εξέδωσε τρία βιβλία. Το «Σύνταγμα κατά των Aζύμων του Ευστράτιου Αργέντη του Χίου» (1760) και το «Βιβλίον καλούμενον Κριτής της Αληθείας», σε δυο τόμους (1758). Εξέδωσε επίσης το «Προσκυνητάριον της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης», παρά Ιωάννη Γόττλοπ Εμμανουήλ Πρέιτκοπφ, εν Λιψία της Σαξωνίας, 1758. Την τουρκική μετάφραση του τελευταίου αυτού βιβλίου είχε κάμει ο αρχιμανδρίτης της μονής Κύκκου, Σεραφείμ Πεισσίδειος.

 

Ο Γεδεών υπηρέτησε ως εφημέριος της ελληνικής κοινότητας της Λειψίας μεταξύ των ετών 1754- 1758. Στη συνέχεια παρέμεινε στη Λειψία και συνέχισε να εργάζεται στο τυπογραφείο του Μπρέιτκοπφ. Εκτός από τα τρία προαναφερθέντα έργα του, εξέδωσε επίσης το «Ψαλτήριον του προφητάνακτος Δαβίδ», το βιβλίο «Θεοφύλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας: ερμηνεία εις τα τέσσερα ευαγγέλια» και το «Βίβλος ενιαύσιος ήτις και πενθέκτη καλείται». Υπάρχει, τέλος, η άποψη ότι ο Γεδεών που διαδέχθηκε τον Γεώργιο τον Βυζάντιο στον μητροπολιτικό θρόνο Ευρίπου είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Γεδεών τον Αγιοταφίτη. Αυτή όμως δεν είναι ιστορικά εξακριβωμένη πληροφορία και μάλλον δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.