Αγκαστίνα αρχαιολογικός χώρος

Image

Η Αγκαστίνα συνορεύει με σημαντικό προϊστορικό νεκροταφείο, που βρίσκεται σε απόσταση δυο περίπου χμ. ανατολικά του χωριού στην τοποθεσία Βουνός. Τέσσερις από τους τάφους του νεκροταφείου αυτού ανασκάφηκαν το 1962 από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, υπό τη διεύθυνση του τότε αρχαιολογικού λειτουργού και υπεύθυνου του Κλάδου Αρχαιολογικής Επισκοπήσεως, Κυριάκου Νικολάου. Όλοι οι ανασκαφέντες τάφοι ήταν λαξευτοί μέσα στο φυσικό ασβεστολιθικό βράχωμα και μονοθάλαμοι. Από τα πλούσια ταφικά κτερίσματα που βρέθηκαν, ξεχωρίζουν αρκετά Κυπρο-Μυκηναϊκά πήλινα αγγεία σε διάφορους τύπους και σχήματα και μερικά άλλα εκλεκτά δείγματα αγγείων με λευκό επίχρισμα και με δακτυλιοειδή βάση. Τα οικιακά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του συνοικισμού, που αναμφίβολα βρίσκονται πολύ κοντά στο νεκροταφείο, δεν έχουν ανασκαφεί.