Άριμος

Σε επιγραφή του 1ου αι. π.Χ. που βρέθηκε στην Αμαργέτη και στην οποία ο θεός Απόλλων αποκαλείται Απάων Μελάνθιος, αναφέρεται στη χρονολογία και ο μήνας Άριμος. Είναι άγνωστο σε ποιο ημερολόγιο ανήκε ο μήνας αυτός και με ποιο σύγχρονο μήνα αντιστοιχούσε.