Πράξανδρος

Σύμφωνα προς τις αρχαίες φιλολογικές μαρτυρίες ο Πράξανδρος ήταν ο οικιστής της κυπριακής Λαπήθου. Ο ποιητής του 3ου αιώνα π.Χ. Λυκόφρων στο έργο του Ἀλεξάνδρα γράφει ότι ο Πράξανδρος, οδηγώντας λαό λακωνικό από την πόλη Θεράπνη (της Πελοποννήσου) έφθασε στην Κύπρο μετά τα Τρωικά. Την άφιξη στην Κύπρο του «ἐκ Λακεδαιμονίας» Πραξάνδρου παραδίδει και ο Τζέτζης, ο οποίος αναφέρεται σε σχετική μαρτυρία του Φιλοστέφανου. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις αναφέρεται μόνο ότι ο Πράξανδρος έφθασε στην Κύπρο, χωρίς να καθορίζεται πού. Από τον Στράβωνα όμως υπάρχει σαφής πληροφορία (14.682.3) ότι ο Πράξανδρος έκτισε τη Λάπηθο: Λάπαθος... Λακώνων κτίσμα καί Πραξάνδρου... (βλέπε και λήμμα Λάπηθος).