Πριγκόπουλλος Χρίστος

"Ερωτικά"

ΕΡΩΤΙΚΑ

 

Άμα δικλήσει πάνω μου, είντα φελά το ψέμαν,

θέλω γιατρόν να με βουρά,

γιατί σαν που ’ ν κυκλοφορά

μες στην καρκιάν μου γαίμαν.

 

Φάρμακον για το πάθος-μου γυρίζω τζ'ι εν ι-βρίσκω,

λαλώ το, έντζ' εν' αντροπή,

να ρέξει τζ'είνη   τζ'αι να πει

«περαστικά», γιανίσκω.

 

Απαρηόρητες τζ'ενκιές είχα μες στην κκελλέν μου

τζ'ι επόσσ'ιασα τον τζ'ύρην της

τζ'ι ήπκια μες στο ποτήριν της

νερόν τζ'ι επέρασέν μου.

 

Χρίστος Πριγκόπουλλος