Μαυρουδής

Άρχοντας, φίλος του βασιλιά, που μαζί με την αδελφή του Μαρουδκιά* πρωταγωνιστούν σε κύκλο παραλογών, πανελλήνια γνωστών με τον τίτλο «Του Μαυριανού και της αδελφής του». Μερικές κυπριακές παραλογές στις οποίες πρωταγωνιστεί ο Μαυρουδής και η αδελφή του, είναι οι ακόλουθες:

 

1. Ο Μαυρουδής: Ξεν. Φαρμακίδη, Κύπρια  Ἒπη, 1926, σσ. 57-60.

 

2. Ο Μαυρουδής, ό.π.π., σσ. 60-62.

 

3. «Ἆσμα τοῦ Μαυρουδῆ»: Θεοδ. Παπαδοπούλλου, Δημώδη Κυπριακά.... 1975, σσ. 44-46.

 

4. «Ο Μαυρουδής τζι ο βασιλιάς»: Μ. Κιτρομηλίδου, Λαογραφία ΛΖ', σσ. 200-201.

 

Η δράση σ' αυτά τα τραγούδια αρχίζει σε μια σκηνή γλεντιού στην οποία ο βασιλιάς και ο Μαυρουδής τρώνε και πίνουν:

 

Ο βασιλιάς τζ’ι ο Μαυρουδής ετρώασιν τζ’ επίνναν.

Σαν έτρωαν τζ'ι επίννασιν συναφοράν αννοίξαν

συναφοράν αννοίξασιν πάνω στες τιμημένες.

 

(Ξ. Φαρμακίδης, ό.π.π., σ. 57, στ. 1-3).

 

Αυτή η συναφορά γρήγορα οδηγεί σε στοίχημα για την τιμή της Μαρουδκιάς, της αδελφής του Μαυρουδή (στ. 9-10):

 

-Αν την πλανέψεις, βασιλιά, κόψε την τζ'εφαλήν μου.

 

- Αν μεν την πλανέψω Μαυρουδή, να πάρεις το βασίλειον.

 

Ο Μαυρουδής δικαιώνεται στην πίστη του για την τιμιότητα και την αρετή της αδελφής του, η οποία στη θέση της βάζει μια από τις βάγιες της και έτσι στο τέλος πλανάται ο ίδιος ο βασιλιάς, που μέχρι την τελευταία στιγμή πίστευε πως είχε κερδίσει το στοίχημα. Ο Μαυρουδής κερδίζει το βασίλειο και ο βασιλιάς γίνεται περίγελο για το πάθημά του.