Χαρίτων ο Αφροδισιεύς

Συγγραφέας του 2ου αιώνα μ.Χ. Ανήκει στην ομάδα των συγγραφέων που έγραψαν «μυθιστορίες», δηλαδή μυθιστορήματα με ερωτικές υποθέσεις. Στον Χαρίτωνα αποδίδεται το έργο Τῶν περί Χαιρέαν καί Καλλιρρόην ἐρωτικῶν διηγημάτων ή απλούστερα Χαιρέας καί Καλλιρρόη.

 

Σύμφωνα με όσα γράφει σ' αυτό, ο ήρωας του μυθιστορήματος Χαιρέας, αφού ανέβηκε στα πλοία, έδωσε κρυφό σύνθημα στους τριηράρχους να σπεύσουν να καταλάβουν την Κύπρο ενόσω ήταν ακόμη αφρούρητη. Με ευνοϊκό άνεμο έφθασαν στο νησί και αγκυροβόλησαν στην Πάφο, όπου υπήρχε ιερό της Αφροδίτης. Πριν βγει κανένας από τα πλοία, ο Χαιρέας έστειλε κήρυκες στη ξηρά για να διακηρύξουν ειρήνη στους κατοίκους της πόλης. Αυτοί ανταποκρίθηκαν θετικά και ο Χαιρέας αποβίβασε όλο τον στρατό του και πρόσφερε αφιερώματα στην Αφροδίτη. Τα σφάγια που θυσιάστηκαν ήταν τόσα πολλά, που απ' αυτά γευμάτισε όλη η στρατιά. Και ενώ ο Χαιρέας σκεφτόταν για το τι θα γινόταν μετά, οι ιερείς της Αφροδίτης, που ήταν και μάντεις, του ανήγγειλαν ότι τα σημάδια των θυσιών ήταν ευνοϊκά.

 

Την ιδιότητα των ιερέων της Πάφου και ως μάντεων την αναφέρει και ο Ρωμαίος συγγραφέας Τάκιτος, ο οποίος γράφει για τον Τίτο* και τον ιερέα και μάντη Σώστρατο*.