Ροννά όρμος

Μικρός κόλπος στην επαρχία Αμμοχώστου, στην κατεχόμενη χερσόνησο της Καρπασίας. Βρίσκεται περί τα 3,5 χιλιόμετρα δυτικά του Ριζοκαρπάσου. Τα κύρια πετρώματα που περιβάλλουν τον κόλπο είναι οι πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου και οι προσχώσεις των αναβαθμίδων. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ανεμογενή ή αιολικά εδάφη και καφκάλλες.