Σαντίκ πασάς

Ανώτερος αξιωματούχος (βεζύρης) της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ο οποίος διαδέχτηκε τον βαλή (νομάρχη) Σάββα* πασά το 1878 στη διοίκηση του βιλαετιού του Αρχιπελάγους, στο οποίο διοικητικά ανήκε και η Κύπρος. Έδρα του βιλαετιού αυτού κατά τη δεκαετία του 1870-80 ήταν η Ρόδος. Η Κύπρος εδιοικείτο από κυβερνήτη που αυτή την περίοδο έφερε τον τίτλο του μουτεσσαρίφη (mütessarif). To σουλτανικό φιρμάνι που μετέφερε στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1878 απευθυνόταν από τον σουλτάνο στον βαλή Σαντίκ πασά και στον τελευταίο μουτεσσαρίφη της Κύπρου Αχμέτ (Μπεσσίμ) πασά.