Σίκων Κύπριος

Κύπριος γλύπτης της Αρχαιότητας. Έζησε τον 6ον αιώνα π.Χ., όπως μαρτυρείται από επιγραφή του ίδιου αιώνα, σε βάση αγάλματος που βρέθηκε στην πόλη Ναύκρατιν της Αιγύπτου: Σίκων ἐποίησε Κύπριος. Το χαμένο άγαλμα που είχε κάμει ο Κύπριος καλλιτέχνης και είχε στηθεί στη βάση αυτή, αφιερώθηκε στον Ηρακλή από κάποιον Αριστίωνα. Για τον Σίκωνα δεν υπάρχουν άλλες επιγραφικές ή φιλολογικές μαρτυρίες. Για τούτο δεν είναι γνωστή η κυπριακή πόλη από την οποία καταγόταν, ούτε άλλα έργα του.