Σκλινίτζ΄ιν ή σκλοινίτζ΄ιν

Λέγεται και σκλινιτζ΄ιά (η). Βρούλον ή και βούρλον. Επιστημονική ονομασία: Juncus sp. Οικογένεια: Βρουλωδών (Juncaceae). Γένος φυτών που περιλαμβάνει γύρω στα 200 είδη, ιθαγενή των εύκρατων χωρών του βορείου ημισφαιρίου. Είναι φυτά ποώδη, ετήσια ή και πολυετή, εκ των οποίων τα περισσότερα αρέσκονται σε υγρά ή και ελώδη εδάφη, ακόμη και υφάλμυρα.

 

Στην Κύπρο αυτοφύονται 14 είδη. Χαρακτηρίζονται από τα πολλά λεπτά και μακριά στελέχη τους. Όπου αυτοφύονται το έδαφος είναι υγρό ή και λιμνάζον. Τα απαντώμενα στην Κύπρο 14 είδη είναι:

 

1. Juncus maritimus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι ένα μέτρο. Αυτοφύεται σε παραθαλάσσιες περιοχές.

 

2. Juncus rigidus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι 1,50 μέτρο. Αυτοφύεται σε παραθαλάσσιες περιοχές και σε κοίτες ή όχθες ποταμών των πεδινών περιοχών.

 

3. Juncus acutus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και 1,80 μέτρο. Αυτοφύεται σε παραθαλάσσιες περιοχές.

 

4. Juncus littoralis: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και ένα μέτρο. Απαντάται κυρίως στις περιοχές των δυο αλυκών.

 

5. Juncus heldreichianus: Αναπτύσσεται σε ύψος γύρω στο 1,50 μέτρο. Απαντάται σε παραθαλάσσιες περιοχές, κοντά στις αλυκές και κοντά σε πηγές στα ορεινά, μέχρι και σε υψόμετρο 1.670 μέτρων.

 

6. Juncus inflexus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και 1,50 μέτρο. Αυτοφύεται σε χαράδρες και κοντά σε πηγές, σε υψόμετρο περίπου από 150 μέχρι 1.550 μέτρα.

 

7. Juncus subulatus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και 1,20 μέτρο. Αρέσκεται σε υφάλμυρα εδάφη, από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι και σε υψόμετρο 760 μέτρων.

 

8. Juncus sphaerocarpus:   Ύψους συνήθως περί το ένα μέτρο. Απαντάται σε υψόμετρο από 180 μέχρι 1.525 μέτρα περίπου.

 

9. Juncus bufonius: Σύνηθες ύψος περί το ένα μέτρο. Απαντάται σε χαράδρες και πλευρές δρόμων ή και γύρω από υδατοφράκτες στα ορεινά, σε υψόμετρο από 1.090 μέχρι και 1.525 μέτρα περίπου.

 

10. Juncus hybridus: Σύνηθες ύψος γύρω στο 0,40 μέτρο. Αυτοφύεται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι και σε υψόμετρο 1.645 μέτρων περίπου.

 

11. Juncus ambiguus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και 0,20 μέτρο. Απαντάται βασικά στην περιοχή της αλυκής Λεμεσού.

 

12. Juncus capitatus: To ύψος του είναι περί τα 10 εκατοστόμετρα. Αυτοφύεται σε δασώδεις πεδινές περιοχές, βασικά στην περιοχή Διορίους.

 

13. Juncus fontanesii: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και μισό μέτρο. Απαντάται σε δυο υποείδη, σε περιοχές με τρεχούμενα ή στάσιμα νερά, σε υψόμετρο από 210 μέχρι 1.525 μέτρα περίπου.

 

14. Juncus articulatus: Αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι και μισό μέτρο. Απαντάται σε υψόμετρο από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι και 1.675 μέτρα περίπου.

 

* Τα σκλινίτζ΄ια, όσα αναπτύσσονται σε ικανοποιητικό ύψος, χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα στην Κύπρο, σε παλαιότερες εποχές, για κατασκευή ειδών πλεκτικής, όπως ψάθες, κυρίως συρίζες*, ζεμπύλια*, ταλάρκα, φρουκάλια* (= μικρά σάρωθρα) κλπ. Και τούτο επειδή τα μακριά, κυλινδρικά, λεπτά, ευλύγιστα αλλά και στερεά στελέχη τους (τα λεγόμενα βούρλα ή βρούλλα) ήσαν ιδανικά για την πλεκτική αφού πρώτα ξηραίνονταν. Τα φυτά αυτά ήταν πολύ γνωστά στους αρχαίους Έλληνες, με διάφορες ονομασίες (σχοῖνοι, απ' όπου ίσως σχοινίκια και σκλοινίτζ΄ια στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα, ὁλόσχοινοι, ὀξύσχοινοι, βρύλα κ.α.).