Γλυκαγγαθκιά

Image

Λέγεται και παρβαρεσσ’ιά και μπερμερίτζ’ιν. Βερβερίς η κρητική. Επιστημονική ονομασία: Berberis cretica. Αγγλικά: Berberry. Οικογένεια: Βερβεριδωδών. Αυτοφυόμενος στην Κύπρο ακανθώδης θάμνος. Έχει βαφικές και φαρμακευτικές ιδιότητες.