Βάρτικα

Image

Ποικιλία σύκων, μια από τις 35 περίπου που υπάρχουν στην Κύπρο, και τις οποίες δίνουν ανάλογες ποικιλίες του δέντρου συκή η κοινή ή καρική (Ficus carica).Tα βάρτικα σύκα είναι πολύ εύγευστα, μεγάλου σχετικά μεγέθους. Το εξωτερικό τους περίβλημα έχει χρώμα λευκοπράσινο, ενώ το εσωτερικό του καρπού είναι κόκκινο. Η συκιά που δίνει την ποικιλία αυτή των σύκων λέγεται βάρτιτζ'η.