Καψάλια δάσος

Δάσος έκτασης 224 εκταρίων (2.056 σκαλών), στην κατεχόμενη χερσόνησο της Καρπασίας. Βρίσκεται περί τα 2 χμ. νοτιοανατολικά του χωριού Γαληνόπωρνη, στα διοικητικά όρια του οποίου περιλαμβάνεται.

 

Το ανάγλυφο του δάσους είναι γενικά ήπιο, με μια μικρή κλίση προς τη θάλασσα. Το υψόμετρο δεν υπερβαίνει τα 77 μέτρα.

 

Από γεωλογικής απόψεως, στην περιοχή του δάσους κυριαρχούν οι ασβεστολιθικοί ψαμμίτες, οι άμμοι, οι αμμώδεις μάργες, οι γύψοι, οι κρητιδικές μάργες, οι μαργαϊκές κρητίδες και οι πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν φαιοχώματα και εδάφη τέρρα ρόζα. Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται το δάσος κυμαίνεται μεταξύ 450 και 470 χιλιοστομέτρων.

 

Το δάσος Καψάλια, που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, διασχίζεται από ασφαλτόστρωτο δρόμο που συνδέει το χωριό Γαληνόπωρνη με την απέναντι ακτή.

 

Κύρια είδη βλάστησης στο δάσος είναι οι αόρατοι, οι σχινιές και τα ρασ'ιά.