Βίκλες δάσος

Πολύ μικρή δασική έκταση, 623 σκαλών, στα δυτικά της γεωγραφικής περιφέρειας της Καρπασίας, ανάμεσα στα χωριά Άγιος Ανδρόνικος (Τοπτσιού Κιογιού), Άρδανα, Γεράνι και Άγιος Ηλίας. Από διοικητικής απόψεως το δάσος Βίκλες περιλαμβάνεται στην έκταση του χωριού Άρδανα. Πάνω στις ξερορεντζίνες και με μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 450 χιλιοστόμετρα φυτρώνουν κυρίως πεύκα, αγριοελιές, σχίνος, λάδανος, αόρατοι και ποικίλα ποώδη και θαμνώδη φυτά. Το ανάγλυφο, που κυμαίνεται γύρω στα 180 μ., παρουσιάζει μια κλίση προς τα νότια, το όλο δε μόρφωμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια μεγάλη κουέστα, με την απότομη πλευρά βόρεια του δάσους και την ήπια να συνεχίζεται κάπου 3-4 χμ. στα νότια. Το τοπίο είναι διαμελισμένο από αρκετές «ξηρές» κοιλάδες.