Σολομίδης Ρένος

Υπουργός Οικονομικών Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Διετέλεσε   υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1928. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο διορίστηκε βοηθός γενικός γραμματέας της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας (ΕΜΕ) και αργότερα εμπορικός διευθυντής της Κυπριακής Υφαντουργίας Λτδ που ανήκε στο συγκρότημα εταιρειών της ΕΜΕ. Στη συνέχεια διορίστηκε γενικός διευθυντής της Κυπριακής Εταιρείας Οίνων (ΚΕΟ). Στη θέση αυτή υπηρέτησε μέχρι τις 15 Ιουλίου 1962, οπότε διορίστηκε υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Μακαρίου στις 2 Ιουλίου 1962. Στο αξίωμα αυτό υπηρέτησε για μια εξαετία μέχρι τις 15 Ιουνίου 1968.

 

Οι διαφωνίες

Κατά τη διάρκεια της υπουργίας του μετά τις διακοινοτικές ταραχές ήταν ανάμεσα στους υπουργούς του Αρχιεπισκόπου που τάχθηκε εναντίον του Σχεδίου Άτσεσον το οποίο προνοούσε την ένωση της Κύπρου στην Ελλάδα με αντάλλαγμα παραχώρηση στρατιωτικής βάσης στην Τουρκία. Κατέθεσε μάλιστα και σχετικό σημείωμα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση το οποίο υποστήρζε ότι η ένωση με την Ελλάδα ήταν ασύμφορη οικονομικά για την Κύπρο. Ηταν επίσης ο υπουργός που στη συνέχεια διαφώνησε με την υιοθέτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας.

 

ΟΕΒ

Το 1968 ίδρυσε το πρώτο στο είδος του Συμβουλευτικό Γραφείο Μελετών και Επενδύσεων. Υπηρέτησε επίσης στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και παραμένει ex-officio μέλος της Οικονομικής Συμβουλευτικής Επιτροπής. Υπήρξε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων για οκτώ χρόνια, πρόεδρος της Τράπεζας Αναπτύξεως για πέντε χρόνια, και πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου για άλλα πέντε χρόνια. Υπηρέτησε επίσης ως μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) παρά τω Προέδρω της Δημοκρατίας και πρόεδρος ή μέλος Διοικητικών Συμβουλίων πολλών εταιρειών.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image